Table III

Protein profiling in ROS versus disk membranes by mass spectrometry and Western blotting for selected proteins in the primary data set

n, number of experiments; values, ±S.D. for n = 3; av, average value for n = 2; high, >20.

ProteinROS:disk
Mass spectrometry profilingWestern blotting
Cyclic nucleotide-gated channel α1 (CNGA1)High (n = 3)High (n = 3)
Cyclic nucleotide-gated channel β1 (CNGB1)High (n = 3)High (n = 3)
Sodium/calcium-potassium exchanger 1 (NCKX1)High (n = 1)High (n = 3)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (G3PDH)High (n = 3)High (n = 3)
Rod outer segment membrane protein 1 (rom-1)3.84 ± 1.31 (n = 3)1.90 ± 0.53 (n = 3)
ABC transporter (ABCA4, ABCR, or rim protein)1.52 ± 0.91 (n = 3)1.12 ± 0.46 (n = 3)
Regulator of G protein signaling 9 (RGS9)1.08 ± 1.05 (n = 3)0.99 ± 0.20 (n = 3)
Retinal guanylyl cyclase 1 (GC1)1.70 ± 0.42 (n = 3)1.90 ± 0.75 (n = 3)
Rhodopsin (Rho)0.72 ± 0.36 (n = 3)1.09 ± 0.095 (n = 3)
Rab 11b0.77 av (n = 2)0.73 av (n = 2)
Synaptotagmin3.25 ± 0.75 (n = 3)5.01 ± 2.03 (n = 3)
Syntaxin 35.42 ± 2.03 (n = 3)5.13 (n = 1)